Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

         Kolejny numer czasopisma „Student Niepełnosprawny” ukazuje się w roku akademickim, w którym Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach obchodzi 25-lecie kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnością. Ćwierć wieku temu uczelnia w sposób systemowy podjęła się tworzenia warunków dla edukacji włączającej. Rozpoczęty wówczas w WSRP proces, dzisiaj rozwijany jest w murach UPH. Możemy poszczycić się licznym gronem absolwentów, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu zawodowym i społecznym. Bliżej o naszej tradycji traktuje artykuł wprowadzający w dziale Z teorii pedagogiki integracyjnej. W tej części aktualnego numeru czasopisma znajdują się artykuły odnoszące się do teoretycznych aspektów oraz badań nad edukacją inkluzyjną. Na uwagę zasługuje artykuł prof. Hanny Żuraw „O nowy humanizm w edukacji”, w którym autorka podejmuje temat nieredukcjonistycznej wizji całościowej, zhumanizowanej edukacji. Odnotować należy także obecność na łamach prof. Janiny Florczykiewicz, autorki artykułu „Interdyscyplinarność arteterapii - sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego”, oraz współautorki − razem z prof. Eugeniuszem Józefowskim − artykułu „Warsztat twórczy jako obszar poszerzania samowiedzy − metodyczne aspekty pedagogiki inkluzyjnej”. Cieszy nas obecność w gronie autorów Laury Izabeli Jurgi, autorki książki „Moje pory roku”.

       Warto zwrócić uwagę na artykuł dr Beaty Bocian-Waszkiewicz podejmujący problematykę przygotowania i zadań nauczyciela w warunkach edukacji włączającej. Państwa uwadze polecam również artykuł Oksany Kotormus i dr Marzeny Lisowskiej „Integracja to nie tylko szkoła integracyjna”. Czytelników zachęcam do lektury artykułu Małgorzaty Bednarczyk dotyczącego hipoterapii. Nauczycielom i wychowawcom pracującym z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie polecam artykuł Mariusza Dobijańskiego podejmujący między innymi problematykę diagnozy efektów procesu resocjalizacyjnego.

       W bieżącym numerze w części Recenzje i sprawozdania znajdą Państwo recenzję książki Anny Kieszkowskiej „Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne”. Zachęcam też do zapoznania się z sprawozdaniem z jubileuszu 30-lecia działalności artystycznej Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy”, który popularyzuje folklor ludowy jako formę aktywizacji, rozwoju talentów i umiejętności, a także terapii przez działania artystyczne osób dotkniętych niepełnosprawnością.

       Już po raz drugi w UPH odbył się Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Informację o jego przebiegu znajdziecie Państwo w sprawozdaniu Ewy Nasiłowskiej i już dziś serdecznie zapraszam na kolejny kongres, który odbędzie się 7-8 kwietnia 2016 r.

 

                                                                                                                                          Redaktor naukowy
                                                                                                                                                                 Tamara Zacharuk

Pełny numer
SN2015.PDF