Rada naukowa

 

  • prof. Dora Levterowa, Uniwersytet Płowdiw, Bułgaria
  • prof. Nely Ivanova, Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
  • prof. Georgij Petrov, Uniwersytet w Sofii, Bułgaria
  • prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Maria Curie-Sklodowska, Polska
  • prof. dr hab. Lesław Pytka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
  • dr Beata Akimiak, Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku, Słowacja