Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny: Tamara Zacharuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zastępca Redaktora Naczelnego: Ewa Jówko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor statystyczny: Sławomir Sobczak, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Sekretarz: Anna Michalska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor językowy (jęz. ros.): Aldona Borkowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor językowy (jęz. angielski.): Maciej Zacharuk