Scenariusz zajęć wychowawczych − komunikacja interpersonalna (cz. 2)

Autor

  • Beata Bocian-Waszkiewicz

Abstrakt

Autorka przedstawia scenariusz zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie podstawowych kompetencji interpersonalnych

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bollard R., 1998, Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne. MEN, Warszawa.
Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., 2007, Spójrz inaczej. Program wychowawczo-profilaktyczny. Wydawnictwo ATE, Starachowice.
Palomares S., Schilling D., Winch C., 2011, Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
Sawicka K. (red.), 2010, Socjoterapia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
Koll L.R., 2006, Wychowanie bez przemocy: zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
Vopel K., 2003, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów, zabawy i ćwiczenia
dla grup, Wyd. Jedność, Kielce.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-04

Jak cytować

Bocian-Waszkiewicz, B. (2021). Scenariusz zajęć wychowawczych − komunikacja interpersonalna (cz. 2). Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 15(15(8), 227–233. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2423