Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2)

Autor

  • Beata Bocian-Waszkiewicz

Słowa kluczowe:

poczucie własnej wartości, pewność siebie, scenariusz zajęć

Abstrakt

Zaprezentowany scenariusz zawiera propozycje zajęć, które mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. Baleja-Sosna B., Świetlicowe zajęcia tom II – wiersze, wierszyki, poradniki, prozdrowotne, ekologiczne, świąteczne, zajęcia edukacyjne, zagadki, gry i zabawy, Wydawnictwo BEA, Toruń 2005.
2. Bollard R., Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne, MEN, Warszawa 1998.
3. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych, GWP, Gdańsk 2005.
4. Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program wychowawczo-profilaktyczny, Wydawnictwo ATE, Starachowice 2007.
5. Palomares S., Schilling D., Winch C., Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011.
6. Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Jedność, Kielce 2003.
7. Sawicka K. (red.), Socjoterapia, MPPP, Warszawa 1999.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Bocian-Waszkiewicz, B. (2021). Scenariusz zajęć profilaktyczno-wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2). Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 143–147. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2469