Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej – scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne

Autor

  • Beata Bocian-Waszkiewicz

Słowa kluczowe:

edukacja inkluzyjna, profilaktyka, zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne

Abstrakt

Autorka przedstawia scenariusz zajęć wychowawczych mających na celu propagowanie działań z obszaru inkluzji społecznej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/opiekapsychiatryczna/
narodowy-program-ochrony-zdrowiapsychicznego/
http://www.stoczek.net.pl
Portmann R., 1999, Gry i zabawy przeciwko agresji, Jedność, Kielce.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wójcik E., 2000, Metody aktywizujące w pedagogice grup, Rubikon, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-26

Jak cytować

Bocian-Waszkiewicz, B. (2019). Dobre praktyki edukacji inkluzyjnej – scenariusz zajęć promujących zdrowy styl życia, czyli jak dbać o zdrowie psychiczne. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 331–342. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1174