Tom 7 Nr 1 (2021): De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Okładka czasopisma De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2021 (tom 7, nr 1)

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Opublikowane: 2021-07-28

Pełny numer

Artykuły