Realizacja państwowych planów inwestycyjnych przez Chińską Republikę Ludową jako sposób ograniczania wpływów Federacji Rosyjskiej w Republice Kazachstanu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.13

Słowa kluczowe:

Chiny, Kazachstan, Rosja, inwestycje, Kazachstan2050

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu działania chińskiego kapitału na ograniczenie wpływów Federacji Rosyjskiej w Kazachstanie. Wstępna analiza pozwoliła na uformowanie pytania badawczego: Czy Kazachstan przy wyborze pomiędzy kapitałem rosyjskim a chińskim nadal kieruje się względami politycznymi? Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie było możliwe dzięki przeanalizowaniu głównych inwestycji realizowanych przez Chińczyków i Rosjan pod kątem ich wpisywania się w plan rozwoju Kazachstan2050, zainicjowanym przez prezydenta Nursułtana Nazarbajewa w 2012 roku. Głównymi metodami badawczymi użytymi w artykule były analiza literatury przedmiotu, porównanie, wnioskowanie, a także indukcja. Znalezienie zależności pomiędzy planem rozwoju a inwestycjami umożliwiło postawienie hipotezy badawczej, że w kazachskiej strategii rozwoju doszło do odwrócenia wartościowania. Nadrzędnym celem przy wyborze partnera strategicznego stał się rachunek ekonomiczny i korzyści z tego płynące. Dopiero na drugim miejscu znalazły się względy polityczne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-28

Jak cytować

Pachucki-Włosek, K. (2021). Realizacja państwowych planów inwestycyjnych przez Chińską Republikę Ludową jako sposób ograniczania wpływów Federacji Rosyjskiej w Republice Kazachstanu . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.13