Zespół redakcyjny

REDAKCJA

Redaktor naczelna - dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni (Uniwersytet w Siedlcach)
Zastępca redaktor naczelnej - dr Marta Sara Stempień (Uniwersytet w Siedlcach)
Redaktor - dr Damian Jarnicki (Uniwersytet w Siedlcach)
Redaktor - prof. ing. Ján Piľa, Ph.D (Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja)
Redaktor - col. (ret.) dr Zdzisław Śliwa (Bałtycka Akademia Obrony, Tartu, Estonia)
Redaktor językowy (język polski) - dr Aldona Borkowska, mgr Anna Cegiełkowska
Redaktor językowy (język angielski) - mgr Hanna Sienkiewicz-Kaya (Uniwersytet w Siedlcach), dr Marta Sara Stempień (Uniwersytet w Siedlcach)
Redaktor językowy (język niemiecki) - dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Uniwersytet w Siedlcach)
Redaktor językowy (język rosyjski) - dr Ewa Kozak, mgr Aleksiej Pulik (Uniwersytet w Siedlcach)
Sekretariat redakcji - mgr Karolina Sówka (Uniwersytet w Siedlcach), mgr Izabela Bojko (Uniwersytet w Siedlcach)


RADA NAUKOWA

Prof. Mirosław Minkina, Uniwersytet w Siedlcach

Prof. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski

Płk dr hab. Tomasz Kośmider, prof. uczelni, Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. Ewa Marciniak, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski

Dr Hab. Audronė Petrauskaitė, prof. uczelni, Litewska Akademia Wojskowa, Litwa
Dr hab. Galina Kuts, prof. uczelni, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Ukraina
Dr hab. Inna Stecenko, prof. uczelni, Bałtycka Akademia Międzynarodowa, Łotwa
Dr Abderrahman Ibrahim, Uniwersytet w Birzeit University, Palestyna
Dr Sandra Kaija, prof. uczelni, Uniwersytet Stradynia w Rydze, Łotwa

 

ZESPÓŁ RECENZENTÓW

Numer 1(9) 2023 

Dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Daniel Boćkowski, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)

Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Baltic Defence College, Estonia)

Dr hab. Bogdan Grenda, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Beata Piskorska, prof. uczelni (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Jacek Reginia-Zacharski, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. inż. Henryk Wyrębek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Krzysztof Żęgota, prof. uczelni (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Jan Žukovskis, prof. uczelni (Vytautas Magnus University, Litwa)

Numer 1(8) i  2(8) 2022 

Dr hab. Anita Adamczyk, prof. uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr hab. János Besenyő, prof. uczelni (Uniwersytet Óbuda, Węgry)

Dr hab. Adam Bobryk, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Daniel Boćkowski, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku)

Płk dr hab. Marek Bodziany, prof. uczelni (Akademia Wojsk Lądowych)

Dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. uczelni (Akademia Pomorska w Słupsku)

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. uczleni (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr hab. Bogdan Grenda, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)

Prof. dr hab. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. uczelni (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Justyna Lipińska, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Paweł Malendowicz, prof. uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. inż. Bogdan Michailiuk, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku /

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Aldona Piwko, prof. uczelni (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

Dr hab. Jan Rajchel, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)

Prof. dr hab. Ryszard Szpyra (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Olga Wasiuta , prof. uczleni (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr hab. Jan Žukovskis, prof. uczelni, Vytautas Magnus University, Litwa

Dr Marcin Konieczny (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Numer 1(7)2021 i 2(7)2021

Dr hab. János Besenyő, prof. uczelni (Uniwersytet Óbuda, Węgry)

Płk dr hab. Marek Bodziany, prof. uczelni, (Akademia Wojsk Lądowych)

Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Bogdan Grenda, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Doc dr Nina Iszczenko (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)

Dr hab. Justyna Lipińska (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Doc. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Dr hab. Jan Rajchel, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)

Dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. uczelni (Uniwersytet Warszawski)

Dr Marcin Konieczny (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Numer 1(6)2020 i 2(6)2020

Dr hab. János Besenyő, prof. uczelni (Uniwersytet Óbuda, Węgry)

Płk dr hab. Marek Bodziany, prof. uczelni, (Akademia Wojsk Lądowych)

Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Doc dr Nina Iszczenko (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)

Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)

Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Doc. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)

Numer 1(5)2019 i 2(5)2019

Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Doc dr Nina Iszczenko (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)

Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Doc. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)

Numer 1(4)2018 i 2(4)2018

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja

Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
Dr hab. Jan Rajchel, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Numer 1(3)2017 i 2(3)2017

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jan Rajchel, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(2)2016 i 2(2)2016

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Anna Górajek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. inż Katarzyna Rymuza, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(1)2015 i 2(1)2015

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Arkadiusz Juncewicz, prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikov, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
Dr hab. Olga Romanovskaya, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Edukacji w Saratovie n. Wołgą, Rosja

WYDAWCA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach