Contact

Adres korespondencyjny

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
http://www.insib.uph.edu.pl/
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 62
e-mail: secu_et_defen@uph.edu.pl

facebook: https://www.facebook.com/DeSecuritate

Principal Contact

mgr Karolina Sówka, mgr Izabela Bojko

Support Contact

Piotr Świtalski