Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09

Słowa kluczowe:

edukacja, bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, społeczeńśtwo, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Edukacja dla bezpieczeństwa jest zagadnieniem niezwykle istotnym we współczesnym świecie. Stanowi również niezbędne narzędzie do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest ocena wiedzy i umiejętności społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań i postaw, postrzegania bezpieczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na wysoki poziom zaangażowania społecznego w zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wypracowanie strategii, która może mieć realny wpływ na rozwój systemu edukacji dla bezpieczeństwa (uwzględniającego edukację formalną i nieformalną) oraz samokształcenie. Edukacja społeczeństwa powinna być działaniem kompleksowym, właściwie zaprogramowanym, polegającym na współdziałaniu wielu instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, służb oraz instytucji i placówek oświatowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2021-07-28

Jak cytować

Grabowska-Lepczak, I. (2021). Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09