Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.13

Słowa kluczowe:

edukacja, bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, ekologia, edukacja ekologiczna

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do obszaru edukacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności edukacji w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji ekologicznej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy system prawny i edukacyjny w Polsce w zakresie edukacji ekologicznej jest spójny i czy wytyczne w podstawie programowej zawierają elementy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zarówno prawo, edukacja formalna i nieformalna są determinantami ludzkiej świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
W artykule podjęto próbę wykazania, że edukacja ekologiczna w podstawie programowej jest realizowana zgodnie z zasadami ekorozwoju. Ponadto omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi, które można wykorzystać w edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poziom świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie zostało podzielone na kilka obszarów ze względu na specyfikę omawianego problemu: największe wyzwania dla Polski i problemy środowiskowe, środowisko naturalne i jego ochrona, jakość powietrza, gospodarka odpadami, zmiany klimatu. W pracy wykorzystano metodę porównawczą i opisową. Umożliwia ona wyczerpujące wyjaśnienie podjętych zagadnień, pozwala ustalić wnioski oraz ujednolicić tekst.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Izabella Grabowska-Lepczak - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

mł. bryg. Dr, Kierownik Katedry Społecznych i Humanistycznych Aspektów Bezpieczeństwa w szkole Głównej służby Pożarniczej. W marcu 2000 r. rozpoczęła pracę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. W latach 2009-2014 pełniła funkcję kierownika Zakładu Planowania Cywilnego. Podczas kariery zawodowej ukończyła szereg kursów i szkoleń związanych z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym, planowaniem cywilnym, komunikacją interpersonalną (np. NATO Civil Emergency Planning & Military Cooperation Course – The NATO School, Oberammergau, Niemcy; Efektywny dialog społeczny w regionie – Szkoła Dialogu Społecznego). Autorka wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa cywilnego, edukacji dla bezpieczeństwa, komunikacji w kryzysie, negocjacji w zarządzaniu kryzysowym. Zainteresowania zawodowe to edukacja na rzecz bezpieczeństwa, prewencja społeczna i współpraca z mediami.

Opublikowane

2020-08-08

Jak cytować

Grabowska-Lepczak, I. (2020). Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 6(1), 222–236. https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.13