Ocena poziomu rozwoju moralnych kompetencji policyjnych decydentów z perspektywy założeń partnerskiej kultury policyjnej w sferze bezpieczeństwa ludzi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.06

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo ludzi, kompetencje moralne decydentów, partnerska kultura policji, pomostowy kapitał społeczny Policji

Abstrakt

W opracowaniu podjęto rozważania dotyczące założeń do transformacji kulturowej polskiej Policji na rzecz dalszego uspołeczniania jej działalności. Za punkt odniesienia w niniejszym opracowaniu przyjęto założenia partnerskiej kultury policji preferowanej w kulturze Zachodu i opartej głównie na regułach moralnych. Opisu partnerskiej kultury policji dokonano także w relacji do klasycznej kultury policji. Na podstawie zaprezentowanych badań empirycznych opisano lukę kompetencji moralnych ocenianych decydentów w wersji wariantowej, która występuje między zidentyfikowanym poziomem rozwoju kompetencji moralnych, a postulowanym przez założenia partnerskiej kultury policji, w układzie całej próby badawczej oraz z uwzględnieniem jej podziału na decydentów z jednostek terenowych i wyższego szczebla dowodzenia. Wyniki badań ukazały, nieakceptowane społecznie w sferze bezpieczeństwa ludzi, rozbieżności między stanem zidentyfikowanym a postulowanym w kontekście wymagań partnerskiej kultury policji, a także wyższy poziom rozwoju  kompetencji moralnych decydentów z terenowych jednostek Policji w relacji do decydentów z komend wojewódzkich Policji i Komendy Głównej Policji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-28

Jak cytować

Mroziewski, W. (2021). Ocena poziomu rozwoju moralnych kompetencji policyjnych decydentów z perspektywy założeń partnerskiej kultury policyjnej w sferze bezpieczeństwa ludzi . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.06