Zorganizowana przestępczość narkotykowa – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.05

Słowa kluczowe:

instytucje, narkotyki, przestępczość, regulacje prawne, współpraca międzynarodowa

Abstrakt

Przestępczość zorganizowana nie powstała nagle, jest zjawiskiem, którego początki sięgają XIX w. Jej współczesna postać cechuje się wyjątkową różnorodnością zarówno w aspekcie dóbr zagrożonych jej oddziaływaniem, jak i form, w których się przejawia. Główny obszar zagrożeń stanowią produkcja narkotyków oraz obrót nimi. Jest to problem globalny, a powiązania zorganizowanych grup przestępczych obejmują cały świat, bez względu na ustrój, sytuację polityczną czy gospodarczą danego kraju. Międzynarodowa przestępczość narkotykowa rozwinęła się zbyt szybo, aby mogły sprostać jej pojedyncze rządy. Państwa stanęły w obliczu połączenia sił i stworzenia silnego instrumentu prawnego, opartego na współpracy międzynarodowej, który będzie w stanie zapewnić odpowiednim organom krajowym właściwe uprawnienia w przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Celem artykułu jest przedstawienie legislacyjno-instytucjonalnego wymiaru walki ze zorganizowaną przestępczością narkotykową w pespektywie globalnej, europejskiej, a także krajowej. Problem badawczy przyjął formę pytania: w jaki sposób w wymiarze międzynarodowym zwalczana jest zorganizowana przestępczość narkotykowa? Hipoteza badawcza przyjęła następujące brzmienie: dalszy, intensywny rozwój zorganizowanej przestępczości narkotykowej będzie wymagał zintensyfikowania działań na rzecz jej zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia instrumentów prawnych opartych na spójnej współpracy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-28

Jak cytować

Rudnicka, M. (2021). Zorganizowana przestępczość narkotykowa – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.05