Nadzór i kontrola internetu jako instrument polityki bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych państw

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.11

Słowa kluczowe:

informacja, bezpieczeństwo informacyjne, polityka bezpieczeństwa informacyjnego, nadzór, kontrola, cenzura

Abstrakt

Informacja we współczesnym świecie stanowi zasób strategiczny, decydujący o przewadze konkurencyjnej państw na arenie międzynarodowej. Dążąc do zapewnienia właściwej jakości posiadanych zasobów informacyjnych oraz procesów i mechanizmów ich pozyskiwania, przetwarzania i ochrony, poszczególne państwa opracowują i wdrażają politykę bezpieczeństwa informacyjnego. Realizacji tej polityki służą różnorodne instrumenty, wśród których na uwagę zasługują nadzór i kontrola Internetu. Celem artykułu jest omówienie nadzoru i kontroli Internetu jako instrumentu polityki bezpieczeństwa informacyjnego, z uwzględnieniem specyfiki państw demokratycznych oraz totalitarnych i autorytarnych. Na potrzeby badań posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz metodą syntezy. Dowiedziono, że niezależnie od reżimu politycznego podmioty państwowe wykorzystują nadzór i kontrolę Internetu, zasadnicze cele tych działań są natomiast odmienne. W państwach demokratycznych chodzi przede wszystkim o ochronę i obronę cenionych społecznie wartości i dóbr, w państwach totalitarnych i autorytarnych zaś o realizację partykularnych interesów osób sprawujących władzę.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-28

Jak cytować

Krzewniak, D. . (2021). Nadzór i kontrola internetu jako instrument polityki bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych państw . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.11