Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu specjalistycznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.10

Słowa kluczowe:

nauki o bezpieczeństwie, ochrona ludności, ewakuacja, terminologia

Abstrakt

Pojęcie ewakuacji posiada różne znaczenia. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w regulacjach i rozważaniach właściwych szeroko rozumianej ochronie ludności. W artykule zawarto wyniki dokonanego przeglądu źródeł bibliograficznych pod kątem identyfikacji natury i istoty zjawiska ewakuacji w ujęciu specjalistycznym. Wobec zidentyfikowania różnorodnych ujęć (w tym ogólnego i specjalistycznego), po dokonaniu ich usystematyzowania i analizy w ramach studium komparatystycznego – przedstawionego na gruncie dwóch powiązanych ze sobą artykułów – zaproponowano autorską definicję ewakuacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-28

Jak cytować

Kolmann, P. (2021). Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu specjalistycznym . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 7(1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.10