System ratownictwa górskiego w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.10

Słowa kluczowe:

nauki o bezpieczeństwie, ochrona ludności, ratownictwo górskie

Abstrakt

Ratownictwo górskie stanowi złożoną działalność człowieka, która to w Polsce znalazła swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych oraz przybrała formę organizacyjną dedykowanego systemu ochronnego. W artykule zawarto wyniki badań naukowych przeprowadzonych pod kątem potrzeby sporządzenia charakterystyki systemu ratownictwa w górach. Wobec zidentyfikowania zróżnicowanych właściwych rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w wielu państwach świata posłużono się przykładem Polski z jednoczesnym wskazaniem potrzeby przeprowadzenia stosownego studium komparatystycznego jako kolejnego etapu procesu poznania systemów ratownictwa górskiego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-03 — zaktualizowane 2023-03-20

Wersje

Jak cytować

Kolmann, P. (2023). System ratownictwa górskiego w Polsce. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(2), 162–175. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.10 (Original work published 3 marzec 2023)