Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.05

Słowa kluczowe:

nauki o bezpieczeństwie, ochrona ludności, ewakuacja, terminologia

Abstrakt

Pojęcie ewakuacji jest od wieków w powszechnym użytku, zarówno w mowie potocznej, jak i w ramach ustaleń czy regulacji odnoszących się do zapewniania szeroko rozumianej ochrony ludności. W artykule przedstawiono wyniki dokonanego przeglądu źródeł bibliograficznych pod kątem identyfikacji natury i istoty zjawiska ewakuacji. Wobec zidentyfikowania różnorodnych ujęć (w tym ogólnego i specjalistycznego), po dokonaniu ich usystematyzowania i analizy w ramach studium komparatystycznego, przedstawionego na gruncie dwóch powiązanych ze sobą artykułów, zaproponowano autorską definicję ewakuacji.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Piotr Kolmann - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

dr inż., asystent w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwent Politechniki Śląskiej (Wydział Górnictwa i Geologii), Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego) oraz Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Cybernetyki). Zainteresowania badawcze: systemy bezpieczeństwa, cybernetyka społeczna, ochrona ludności, edukacja dla bezpieczeństwa, organizacje pozarządowe na rzecz bezpieczeństwa, zarządzanie wolontariuszami afiliowanymi i spontanicznymi przy działaniach ratowniczych.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-08

Jak cytować

Kolmann, P. (2020). Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 6(1), 88–98. https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.05