Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.

W bieżącym numerze czasopisma Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy zachęcamy czytelników do  zapoznania się zarówno z artykułami teoretycznymi jaki i praktycznymi dotyczącymi szeroko rozumianej inkluzji społecznej. Już tradycyjnie polecamy zawarte w czasopiśmie artykuły także wszystkim studentom pedagogiki, przygotowującym się do pracy w warunkach szkoły inkluzyjnej.

Szczególnie polecamy artykuł prof. Barbary Skałbani i prof. Mirosława Z. Babiarza pt. Inkluzja w edukacji jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia?, w którym autorzy dowodzą, że „przed praktyką edukacyjną stoją zatem duże wyzwania, aby inkluzja objęła wszystkie przestrzenie edukacji, stała się faktem a nie mitem, działaniem skutecznym i oczekiwanym a nie tylko działaniem powierzchownym i pozorowanym.”
Pragniemy zwrócić także Państwa uwagę na artykuł dr Darii Krzewniak, który dotyczy szczególnego problemu związanego z poczuciem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością. Jak podkreśla autorka „Pozytywna, adekwatna samoocena stanowi bowiem ważny czynnik pozwalający zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością. Może ona pomóc im pokonywać bariery i własne ograniczenia w drodze do podmiotowego rozwoju oraz doskonalenia otoczenia po to, by czuć się w nim stabilnie i pewnie.”
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułami autorów na stale współpracujących z czasopismem prof. Emilii Rangelovej oraz prof. Siyki Chavdarovej-Kostovej z Uniwersytetu Sofijskiego, które przedstawiają problemy edukacji inkluzyjnej w Bułgarii w kontekście edukacji dla wszystkich.
Po raz pierwszy zamieszczamy artykuł prof. Sławomira Sobczaka dotyczący metodologii badań pedagogicznych. Z pewnością służyć on będzie przede wszystkim badaczom zjawiska inkluzji społecznej. Istnieje bowiem szczególna potrzeba prowadzenia poprawnych metodologicznie badań nad tym zjawiskiem.
W części drugiej na uwagę zasługuje artykuł prof. Plocha, w którym autor prezentuje opinie rodziców i studentów pedagogiki na zagadnienie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze. Nauczycielom i wychowawcom polecamy szczególnie artykuły dr Beaty Bocian-Waszkiewicz, dr Mariusza Dobijańskiego oraz dr Anety Lew-Koralewicz.
W bieżącym numerze problematyka została rozszerzona także o problematykę inkluzji społecznej dzieci romskich. Warto sięgnąć do tekstów Danieli Rachevej i Ľudmily Krajčírikovej, aby poznać zagadnienia inkluzji tej grupy etnicznej.

Pełny numer
SN2018.PDF