Current Issue

Vol. 7 No. 2 (2020)
Published December 30, 2020
Galina Avdeenko, Sergey Dmitrev , Jacek Zieliński
Covid-19 и предпринимательская активность: сравнительный анализ последствий и ожиданий
Gabor Kemeny
Efficiency of cross-border information exchange
Tim Anisiforov , Linara Battalova , Sergey Krasheninnikov , Olga Logunova , Fedor Seryy
Genomic research and problem of human identity preservation
Andrey Surmach, Inna Stecenko
Economic security and prevention of money laundering in commercial banks of Latvia
Przemysław Czernicki
Polityka bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego na przykładzie gazociągu OPAL
Miłosz Gac
Zagrożenia płynące ze strony Federacji Rosyjskiej dla państw regionu Morza Bałtyckiego
Agnieszka Bógdał-Brzezińska , Jan Andrzej Wendt
Geopolityczny kontekst suwerenności informacyjnej Rosji w cyberprzestrzeni i jej znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Wojciech Mincewicz
Blockchain technology and national security - the ability to implement a blockchain in the area of national security
Andrzej Sławiński
Polsko-ukraińska współpraca wojskowa po 1991 roku
Marcin Dochniak
Perspektywa geopolityczna a ocena przeciwnika powietrznego
Janusz Ropski
Interpersonal security in social interactions
Irmina Denysiuk
Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności
Ilona Piotrowska
Zadania obronne realizowane przez samorządy terytorialne w Polsce
Grzegorz Werzbicki
Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa
Malwina Siewier
Metody działalności policji politycznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane problemy
View All Issues