Destabilizacja bezpieczeństwa europejskiego w świetle działań wojennych Rosji na Ukrainie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.02

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, destabilizacja, działania wojenne, migracje, zagrożenie

Abstrakt

W opracowaniu uwaga została skoncentrowana na wybranych czynnikach destabilizujących bezpieczeństwo europejskie, a w tym: dylematach bezpieczeństwa europejskiego w aspekcie działań wojennych na Ukrainie, działaniach państw europejskich na rzecz bezpieczeństwa Europy, uchodźctwie i migracjach oraz wyzwaniach dla bezpieczeństwa państw europejskich. Poszukując odpowiedzi na pytanie, Jaki wpływ na bezpieczeństwo europejskie mają działania wojenne Rosji na Ukrainie?, przytoczono oficjalne wypowiedzi ekspertów w mediach oraz poglądy autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa państw tego obszaru. Przedstawiono kierunki działań poprawiające bezpieczeństwo tych państw. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że Europa i Pakt Północnoatlantycki nie jest obecnie w pełni przygotowany do obrony państw członkowskich przed rosyjską agresją. Zatem Europa musi zacząć mówić jednym głosem i jako wspólnota ponieść odpowiedzialność za losy oraz bezpieczeństwo Europy i świata. Przywołane w wystąpieniu treści mają na celu aktualizację opinii na temat poziomu bezpieczeństwa europejskiego. Jest to także ogląd problemu na podstawie przestudiowanej literatury przedmiotu, a także próba zachęcenia do dyskusji przedstawicieli nauki badających tą problematykę oraz pochylenia się nad nią w celu nakreślenia wizji przyszłości.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-13

Jak cytować

Kwiatkowski, A. (2024). Destabilizacja bezpieczeństwa europejskiego w świetle działań wojennych Rosji na Ukrainie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 32–43. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.02