Bezpieczeństwo Polski w świetle działań wojennych Rosji na Ukrainie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.03

Słowa kluczowe:

Siły Zbrojne, Sojusz Północnoatlantycki, bezpieczeństwo, zagrożenie, Polska, Rosja

Abstrakt

W artykule opisano stan bezpieczeństwa militarnego Polski w latach 2014-2022 na podstawie analizy dokumentów rosyjskich i polskich. Przedstawiono oficjalne wypowiedzi przywódców politycznych w mediach oraz poglądy autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa Polski. Artykuł rekomenduje kierunki działań poprawiające bezpieczeństwo Polski w aspekcie działań wojennych Rosji na Ukrainie. Poszukując odpowiedzi na pytanie: Jaki wpływ na bezpieczeństwo Polski mają działania wojenne Rosji na Ukrainie?, studiowano literaturę przedmiotu, przeprowadzono analizę dokumentów rosyjskich i polskich oraz oficjalnych wypowiedzi przywódców politycznych w mediach, a także poglądów autorów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa Polski. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że Polska samodzielnie nie byłaby w stanie na obecnym etapie modernizacji armii odeprzeć ewentualnej agresji Rosji na nasz kraj. Jedynie ścisła współpraca z Paktem Północnoatlantyckim oraz rozlokowanie większej ilości wojsk amerykańskich na obszarze RP i państw flanki wschodniej daje gwarancje bezpieczeństwa naszego państwa. Przywołane w artykule treści mają na celu aktualizację opinii na temat stanu bezpieczeństwa Polski w czasie działań wojennych na Ukrainie.

 

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-28

Jak cytować

Kwiatkowski, A. (2023). Bezpieczeństwo Polski w świetle działań wojennych Rosji na Ukrainie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 32–47. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.03