Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.09

Słowa kluczowe:

cyberterroryzm, cyberzagrożenia, organizacje terrorystyczne, radykalizacja, terroryzm

Abstrakt

Zjawisko globalizacji, rozwój technologii i powszechne wykorzystanie Internetu doprowadziły do powstania cyfrowej przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji. Jest ona obecnie wykorzystywana przez różnych użytkowników, m.in. instytucje państwowe, firmy prywatne, a także użytkowników indywidualnych, którzy mają dostęp do sieci w swoich domach i na prywatnych urządzeniach elektronicznych. Ochrona cyberprzestrzeni stała się zatem jednym z głównych celów strategicznych w obszarze bezpieczeństwa każdego państwa. Jej zapewnienie zależy w głównej mierze od stworzenia skutecznych mechanizmów zapobiegania i zwalczania zagrożeń w Internecie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki cyberterroryzmu jako jednego z głównych za-grożeń dla bezpieczeństwa społeczeństwa i państwa w cyberprzestrzeni. Wraz z rozwojem Internetu, przed terrorystami pojawiają się bowiem nowe możliwości działania, niezależnie od tego, gdzie się w danym momencie znajdują. W artykule podjęto zatem próbę zdefiniowania pojęcia cyberterroryzmu i możliwych zastosowań tej formy działania w Internecie. Ważnym aspektem stała się analiza korzyści płynących z wykorzystania cyberprzestrzeni dla grup terrorystycznych m.in. w zakresie radykalizacji postaw młodych ludzi.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2024-04-13

Jak cytować

Liszkowska, D. (2024). Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 131–148. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.09