Chiny jako pretendent do roli hegemona w XXI wieku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.10

Słowa kluczowe:

Chiny, czynniki stabilizujące, hegemonia, pretendent, wpływy

Abstrakt

Chiny w XXI wieku w szybkim tempie podwyższyły swoją pozycję na arenie międzynarodowej za sprawą rozwoju ekonomicznego, militarnego, technologicznego i informacyjnego. Sytuacja ta wprowadziła swego rodzaju destabilizację, związaną z możliwością zmiany biegunowości władzy, stawiając Chiny na pozycji pretendenta do roli hegemona. Prężnie rozwijające się państwo nieustannie dąży do jak najwyższego poziomu rozwoju elementów państwa hegemonicznego. Ustrój polityczny odmienny od uznawanego przez większość państw świata za demokratyczny sprawia, że rywalizacja o władzę na świecie toczy się nie tylko w relacji Stany Zjednoczone – Chiny, ale również przybiera formę walki między demokracją a autokracją. Gra sytuacjami mającymi miejsce na świecie jest jednym z niepisanych przywilejów hegemona, dlatego też walka o wpływy na świecie staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla pretendenta do roli hegemona.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-13 — zaktualizowane 2024-04-26

Wersje

Jak cytować

Elak, L., Brysiak, K., & Zygo, K. (2024). Chiny jako pretendent do roli hegemona w XXI wieku. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 149–169. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.10 (Original work published 13 kwiecień 2024)