Podejście Stanów Zjednoczonych do kobiet, które dołączyły do Państwa Islamskiego

Autor

  • Marta Stempień

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.08

Słowa kluczowe:

dżihadyzm, kobiety, Państwo Islamskie, płeć, sądownictwo, terroryzm

Abstrakt

W styczniu 2012 r. Sekretarz Stanu, zgodnie z art. 219 ustawy o imigracji i obywatelstwie (INA), uznał Państwo Islamskie w Iraku za organizację terrorystyczną. Na tej podstawie Stany Zjedno-czone mogł podjąć środki administracyjne przeciwko zagranicznym bojownikom-terrorystom (FTF) po-wiązanym z Państwem Islamskim, w tym kobietom. Według stanu na styczeń 2023 r. Waszyngton formalnie dokonał repatriacji 39 obywateli. Co najmniej 11 kolejnych obywateli wróciło z własnej woli poza procesami formalnymi, w tym dwie kobiety. Do chwili obecnej 11 dorosłym powiązanym z Państwem Islamskim, formalnie repatriowanym z Syrii i Iraku do Stanów Zjednoczonych, postawiono za-rzuty popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka podejścia do kobiet powracających do Stanach Zjednoczonych z Państwa Islamskiego. Sformu-łowano następujący problem badawczy: Jakie podejście prezentują Stany Zjednoczone w odniesieniu do ścigania i osądzania kobiet zaangażowanych w działalność Państwa Islamskiego? Autorka opiera badania na studium przypadków. Metody badawcze obejmują również: analizę, syntezę, klasyfikację, uogólnianie oraz analizę danych statystycznych. Przeprowadzone badania dowiodły, że kobiety pozostawione w obozach i więzieniach w Iraku i Syrii mogą narzucać ideologię Państwa Islamskiego innym, w tym przede wszystkim swoim dzieciom. Zatem ważne jest, aby problemu repatriacji, rehabilitacji i reintegracji mieszkańców obozów nie traktować krótkowzrocznie i zastosować rozwiązanie długoterminowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Opublikowane

2024-04-13

Jak cytować

Stempień, M. (2024). Podejście Stanów Zjednoczonych do kobiet, które dołączyły do Państwa Islamskiego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 121–130. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.08