Wpływ migracji na bezpieczeństwo społeczne w związku z wojną na Ukrainie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.04

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo społeczne, migracje, uchodźstwo, system edukacji, wojna na Ukrainie

Abstrakt

Publikacja prezentuje szereg problemów wpływających na wybrane obszary bezpieczeństwa społecznego Polski w związku z wojną na Ukrainie. Postawiono tezę, w której przypuszcza się, że migracje powodowane wojną na Ukrainie przyczyniły się do niestabilności części obszarów bezpieczeństwa społecznego, takich jak system edukacji, rynek pracy czy bezpieczeństwo socjalne (ograniczone do potrzeby zapewnienia bytu poprzez analizę rynku nieruchomości). Celem artykułu jest określenie wpływu tych migracji na wymienione w hipotezie obszary bezpieczeństwa społecznego. W związku z powyższym zdefiniowano zjawisko migracji, termin uchodźca i bezpieczeństwo społeczne, omówiono statystyki odnoszące się do badanego zjawiska migracji, wskazano instytucjonalno-prawne formy pomocy dla Ukraińców. Na podstawie badań ilościowo-jakościowych scharakteryzowano niestabilności w obszarze systemu edukacji, rynku pracy i rynku nieruchomości. Badania te przeprowadzone zostały przez takie osoby i instytucje jak Fundacja Szkoła z Klasą, ekspertów rynku nieruchomości, jak również oparto się na badaniach zleconych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz ogólnodostępnych statystykach Straży Granicznej i Urzędu do spraw Cudzoziemców.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-13

Jak cytować

Kwiecińska, M., & Ordyniec, E. (2024). Wpływ migracji na bezpieczeństwo społeczne w związku z wojną na Ukrainie. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 57–74. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.04