W jaki sposób zaskoczenie może być źródłem przemian w sztuce wojennej?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.11

Słowa kluczowe:

przemiany, rozwój, sztuka wojenna, teoria, zaskoczenie

Abstrakt

Niniejsza publikacja jest efektem poszukiwań odpowiedzi na wydawałoby się oczywiste pytanie, mianowicie: Jakie prawidłowości występują po uzyskaniu zaskoczenia na przeciwniku w rozwoju i przemianach w sztuce wojennej? Na podstawie przykładów z historii sztuki wojennej oraz dostępnych danych teoretycznych podjęto próbę syntetycznego zidentyfikowania kategorii, które mogą ulegać transformacji wskutek lub przy współudziale zaskoczenia. Do studium przypadku wybrano: bitwę pod Cambrais, rozpoczęcie wojny Jom Kippur, operację Desert Shield oraz rozpoczęcie wojny w Donbasie. Konkluzja poprzedzona procedurą badawczą złożoną z analizy logicznej, abstrahowania, heurystyki oraz klasyfikacji pozwala wstępnie uchwycić podjęte cele badawcze na tle syntetycznej charakterystyki opisywanej zasady sztuki wojennej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-13

Jak cytować

Napora, A. (2024). W jaki sposób zaskoczenie może być źródłem przemian w sztuce wojennej?. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(2), 170–194. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.02.11