Doctrina. Studia społeczno-polityczne.

Artykuły

Lana Dalinczuk
9-20
Kobiety-zamachowcy samobójczynie i co je motywuje
Plik PDF
Magdalena El Ghamari
21-40
Bezpieczeństwo kulturowe a kulturowe uwarunkowania prowadzenia działań zbrojnych w regionie MENA
Plik PDF
Сергей Александрович Елизаров
41-58
Okręgowe procesy pokazowe w latach 1937-1938 w Białoruskiej SRR: radykalizacja walki z nadużyciami
Plik PDF
Beata Gałek
Nowe instrumenty współczesnych operacji pozainformacyjnych
Plik PDF
77-96
Przejęcie polskich internowanych na Litwie przez NKWD latem 1940 roku
Plik PDF
97-116
O bezpieczeństwie człowieka w kontekście ekonomosfery bezpieczeństwa
Plik PDF
Marian Kopczewski, Paweł Szmitkowski
117-138
Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej
Plik PDF
Michał Kubiak
139-156
Konsekwencje szarej strefy w gospodarce z perspektywy bezpieczeństwa ekonomicznego
Plik PDF
Paulina Ledwójcik
157-168
Bezpieczeństwo społeczne – wpływ migracji na zapewnienie bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie województwa lubelskiego
Plik PDF
Marek Leszczyński
169-184
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w warunkach finansyzacji
Plik PDF
Сергей Лугвин
185-202
Patrymonialny kontekst radzieckiej biurokracji
Plik PDF
Piotr Misztal
203-220
Sytuacja makroekonomiczna w Polsce a bezpieczeństwo ekonomiczne kraju
Plik PDF
Виктор Одиноченко
221-234
Prawosławie jako czynnik orientacji kulturowej współczesnej Białorusi
Plik PDF
Tomasz Pawłuszko
235-252
Bezpieczeństwo ontologiczne państwa – koncepcja i zastosowanie
Plik PDF
Anna Piskorz
253-270
Źródła pozyskiwania funduszy tak zwanego Państwa Islamskiego
Plik PDF
Rafał Roguski
271-288
Kara śmierci w Polskich Siłach Zbrojnych na obszarze ZSRR oraz Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1941-1944
Plik PDF
Andrzej Sędek
289-306
Recepcja etyczno-społecznych idei Edwarda Abramowskiego w kulturze i świadomości społecznej II Rzeczpospolitej
Plik PDF
Józef Smoliński
307-328
Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych na Bałkanach
Plik PDF
Wioletta Wróbel-Delegacz
329-350
Grooming – zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci
Plik PDF