O czasopiśmie

DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE

Doctrina. Social and Political Journal

PL ISSN 1730-0274

Indeksowane w bazach: ERIH PLUS, Biblioteka  Nauki, CEON, CEJSH, Baza Wiedzy UPH, BazHum, BazEkon

Cel i zakres tematyczny:

DOCTRINA jest pismem naukowym obejmującym problematykę nauk społecznych i humanistycznych wydawanym przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach. Wydawane prace dotyczą szeroko rozumianej socjologii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, filozofii politycznej i społecznej, etyki społecznej, stosunków międzynarodowe oraz historii najnowszej. Teksty przesłane na adres Redakcji kierowane są do zewnętrznych recenzji (po opinii o przydatności do druku wyrażonej przez Redaktorów Tematycznych i ewentualnie Radę Naukową), które warunkują ich wydanie.  Pełne teksty ukazują się w wersji papierowej i elektronicznej na stronie pisma oraz są dostępne w bazach indeksowych. Publikacje w Doctrinie są bezpłatne.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska.

Adres redakcji: Uniwersytet w Siedlcach,

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, pokój 2.37 (tel. 25 643 18 68)

https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/doctrina