Aktualny numer

Tom 16 Nr 16 (2019)
Opublikowany października 8, 2020

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Doctrina. Social and Political Journal

 

Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PL ISSN 1730-0274

Pismo ukazuje się od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

 Aktualna punktacja MNiSW: lista „B” – 9 punktów

 

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita, prof. uczelni 
Sekretarz redakcji: dr hab. Adam Bobryk prof. uczelni

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Adres redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39, II piętro, pok. 2.37, 08-110 Siedlce, tel. (025) 643 18 63,
e-mail: stanislaw.jaczynski@uph.edu.pl (red. nacz.)
e-mail: cezary.kalita@uph.edu.pl (z-pca red. nacz.) - tel. 691 506 302
e-mail: adam.bobryk@uph.edu.pl  (sekretarz)

e-mail: renata.tarasiuk@uph.edu.pl, pawel.szmitkowski@uph.edu.pl, aldona.borkowska@uph.edu.pl, marlena.drygiel@uph.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach

Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
tel. 25 643-15-20
e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl
strona internetowa: www.czasopisma.uph.edu.pl/index.php/doctrina 

strona archiwalna www.wydawnictwo.uph.edu.pl 

Dystrybucja: www.wydawnictwo.uph.edu.pl

 

Pełny numer
Full text
Wyświetl wszystkie numery