Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Aktualny numer

Tom 14 Nr 14 (2017)
Opublikowany maja 14, 2019

Doctrina. Studia społeczno-polityczne

Doctrina. Social and Political Journal

 

Afiliacja: Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

PL ISSN 1730-0274

Pismo ukazuje się od 2004 roku w numeracji ciągłej

Wydanie papierowe jest wersją pierwotną pisma

 Aktualna punktacja MNiSW: lista „B” – 9 punktów

 

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Jaczyński
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita 
Sekretarz redakcji: dr hab. Adam Bobryk prof. uczelni

Publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Adres redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
ul. Żytnia 39, II piętro, pok. 2.45, 08-110 Siedlce, tel. (025) 643 18 63,
e-mail: stanislaw.jaczynski@uph.edu.pl (red. nacz.)
e-mail: cezary.kalita@uph.edu.pl (z-pca red. nacz.) - tel. 691 506 302
e-mail: adam.bobryk@uph.edu.pl  (sekretarz)

e-mail: renata.tarasiuk@uph.edu.pl, pawel.szmitkowski@uph.edu.pl, aldona.borkowska@uph.edu.pl, marlena.drygiel@uph.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach

  1. Żytnia 17/19
    08-110 Siedlce
    tel. 25 643-15-20
    e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl
    strona internetowa:www.wydawnictwo.uph.edu.pl

Dystrybucja: www.wydawnictwo.uph.edu.pl

 

Artykuły

Aldona Borkowska
5-17
Wojna i pokój – dualizm świata w powieści Zachara Prilepina Patologie
PDF
Izabela Czepirska, Katarzyna Górak-Sosnowska
19-42
Czy było warto? Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie
PDF
Izabela Dąbrowska
43-66
The legal and constitutional implications of Britain’s withdrawal from the EU
PDF
Marta Gębska
67-85
Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych w Polsce na podstawie wskaźnika minimum socjalnego i minimum egzystencji
PDF
Artur Gołębiowski, Agnieszka Łapińska
87-115
Activities of branch no.2 of Division II of the Chief of Staff hr of the Polish Army against the Masurian population in the 1930s
PDF
Arkadiusz Indraszczyk
117-134
Ruchy społeczne a bezpieczeństwo człowieka i społeczności
PDF
Stanisław Jaczyński
135-152
W cieniu zbrodni katyńskiej Polscy jeńcy wojenni ocalali z obozów specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
PDF
Malina Kaszuba
153-166
Anatomia rosyjskiej wojny hybrydowej
PDF
Elżbieta M. Kur
167-184
Językowy obraz wojny w przysłowiach polskich i obcych
PDF
Dariusz Minkiewicz, Wiesław Pietrzak
185-208
Prawno-instytucjonalny wymiar ochrony humanitarnej zwierząt
PDF
Izabela Oleksiewicz
209-231
Cyberterroryzm jako naczelne wyzwanie dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP
PDF
Malwina Siewier
233-257
Z dziejów bezpieczeństwa wewnętrznego II RP. Policja Województwa Śląskiego wobec ruchu komunistycznego
PDF
Barbara Stelingowska
259-281
"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety". Wokół reportażu Swietłany Aleksijewicz
PDF
Wojciech Święch
283-314
Václav Havel i koncepcja niepolitycznej polityki
PDF
Michał Pietkiewicz
315-335
Jurysdykcja karna na międzynarodowej stacji kosmicznej
PDF
Wyświetl wszystkie numery