Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor naczelny: dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Sekretarz redakcji: dr Marlena Drygiel-Bielińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktor statystyczny: dr Elżbieta Szczygielska, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Redaktorzy językowi: język rosyjski – dr Aldona Borkowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; język angielski – dr Katarzyna Łaskarzewska, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Redaktor ds. promocji i baz danych: dr Maciej Tołwiński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Redaktorzy tematyczni:

filozofia, etyka dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; historia najnowsza dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; nauki o bezpieczeństwie dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, dr Beata Gałek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; socjologia, politologia dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; stosunki międzynarodowe dr Marlena Drygiel-Bielińska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; doc. dr Wiktoria Borecka Siedleckie Towarzystwo Naukowe

Członkowie redakcji:

doc. dr Olga Burdakova, Koledż Narwiański Uniwersytetu w Tartu (Estonia), dr Pál Attila Illés Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya (Węgry), dr Diana Ivanova, Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rilskiego (Bułgaria), dr Izabela Kochan Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, dr hab. Elżbieta Kuzborska Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa), doc. dr Uladzimir Liaushuk Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały (Białoruś), doc. dr Inessa Morozova Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Białoruś), dr Kristiina Silvan Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych (Finlandia), doc. dr Józef Szymeczek Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), doc. dr Oksana Zelena Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko (Ukraina)

Projekt okładki: Mieczysław Legus

Rada Naukowa:

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (przewodniczący); dr hab. Eugeniusz Cieślak, Bałtycki Koledż Obrony (Estonia), dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, dr hab. Maria Gołębiewska, prof. ucz., Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Vladimiras Gražulis, Uniwersytet Michała Römera (Litwa); dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Wiktor Kirienko, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P. O. Suchowo (Białoruś); prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mariusz Kubiak, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; prof. dr hab. Žolt Lazar, Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia); prof. dr hab. Michael J. Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee (USA); prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr Igor N. Sharukho, Europejski Uniwersytet Humanistyczny (Litwa); prof. dr hab. Władimir Snapkowski, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Białoruś); prof. dr hab. Liudmyla Sokurianska, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina (Ukraina); prof. dr hab. Fedor Szandor, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy (Ukraina); prof. dr hab. Swietłana Szczudło, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko (Ukraina) [zmarła w 2022 r.]; dr hab. Natalia Stagl Škaro, prof. ucz., Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja), prof. dr hab. Anna Uryadova, Historyczno-Polityczne Centrum Analityczne im. Z. Sepucha (Armenia); prof. dr hab. Vladislavs Volkovs, Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa); prof. dr hab. Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo (Norwegia); prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Jacek Wódz, Akademia WSB; prof. dr hab. Paul Zawadzki, Uniwersytet Pantheon-Sorbonne (Francja); prof. dr hab. Jacek Zieliński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski