Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:  dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska) ORCiD
Zastępca redaktora naczelnego:  dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz.,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska) ORCiD
Sekretarz redakcji:  dr Marlena Drygiel-Bielińska,
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska) ORCiD

Redaktor ds. promocji i baz danych: dr Maciej Tołwiński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska) ORCiD

Redaktorzy językowi: język rosyjski – dr Aldona Borkowska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); język angielski – dr Katarzyna Łaskarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Polska)

Redaktor statystyczny: dr Elżbieta Szczygielska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (Polska)

Redaktorzy tematyczni:
filozofia, etyka:
dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); historia najnowsza: dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); nauki o bezpieczeństwie: dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska), dr Beata Gałek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); socjologia, politologia: dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); stosunki międzynarodowe: dr Marlena Drygiel-Bielińska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska), doc. dr Wiktoria Borecka, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchowo (Białoruś)

Członkowie redakcji: dr Izabela Kochan, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Polska); dr hab. Elżbieta Kuzborska, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa); doc. dr Uladzimir Liaushuk, Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały (Białoruś); mgr Kristiina Silvan, Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia); dr Józef Szymeczek, Uniwersytet w Ostrawie (Czechy); doc. dr Oksana Zelena, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki (Ukraina); doc. dr Olga Burdakova, Koledż Narwiański Uniwersytetu w Tartu (Estonia); dr Pál Attila Illés, Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya (Węgry); doc. dr Inessa Morozova, Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Białoruś).

Projekt okładki: mgr Mieczysław Legus

 

Rada Naukowa:

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska) - przewodniczący; dr hab. Maria Gołębiewska, prof. ucz., Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Polska); prof. dr Vladimiras Gražulis, Uniwersytet Michała Römera (Litwa); dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska), prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); prof. dr hab. Wiktor Kirienko, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchowo (Białoruś); prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska); dr hab. Mariusz Kubiak, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); prof. dr hab. Michael J. Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee (USA); prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku (Polska); prof. dr Igor N. Sharukho, Mohylewski Państwowy Uniwersytet im. A.A. Kuleszowa (Białoruś); prof. dr hab. Władimir Snapkowski, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Białoruś); prof. dr hab. Liudmyla Sokurianska, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina (Ukraina); prof. dr hab. Fedor Szandor, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy (Ukraina); prof. dr hab. Swietłana Szczudło, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki (Ukraina); prof. dr hab. Vladislavs Volkovs, Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa); prof. dr hab. Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo (Norwegia); prof. dr hab. Jacek Wódz, Akademia WSB (Polska); prof. dr hab. Paul Zawadzki, Uniwersytet Pantheon-Sorbonne (Francja); dr hab. Jacek Zieliński, prof. ucz., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska); dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski (Polska).