Zespół redakcyjny

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 

Redaktor naczelny: dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach 
Zastępca redaktora naczelnego: dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach 
Sekretarz redakcji: dr Marlena Drygiel-Bielińska, Uniwersytet w Siedlcach 

Redaktor statystyczny: dr Elżbieta Szczygielska, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
Redaktorzy językowi: 

język rosyjski – dr Aldona Borkowska, Uniwersytet w Siedlcach 

język angielski – dr Katarzyna Łaskarzewska, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
Redaktor ds. promocji i baz danych: dr Maciej Tołwiński, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

Redaktorzy tematyczni: filozofia, etyka dr hab. Cezary Kalita, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach; historia najnowsza dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek Uniwersytet w Siedlcach; nauki o bezpieczeństwie dr hab. Paweł Szmitkowski, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach, dr Beata Gałek Uniwersytet w Siedlcach; socjologia, politologia dr hab. Adam Bobryk, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach; stosunki międzynarodowe dr Marlena Drygiel-Bielińska Uniwersytet w Siedlcach; doc. dr Wiktoria Borecka Siedleckie Towarzystwo Naukowe 

Członkowie redakcji: doc. dr Olga Burdakova, Koledż Narwiański Uniwersytetu w Tartu (Estonia), dr Pál Attila Illés Katolicki Uniwersytet Pétera Pázmánya (Węgry), doc. dr Diana Ivanova, Południowo-Zachodni Uniwersytet im. Neofita Rilskiego (Bułgaria), dr Izabela Kochan Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, dr hab. Elżbieta Kuzborska-Pacha Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa), doc. dr Uladzimir Liaushuk Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały (Białoruś), doc. dr Inessa Morozova Instytut Filozofii Narodowej Akademii Nauk Białorusi (Białoruś), dr Kristiina Silvan Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych (Finlandia), doc. dr Józef Szymeczek Uniwersytet w Ostrawie (Czechy), doc. dr Oksana Zelena Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franko (Ukraina) 

Projekt okładki: Mieczysław Legus 

 

Rada Naukowa:

dr hab. Stanisław Topolewski, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach (przewodniczący); dr hab. Eugeniusz Cieślak, Bałtycki Koledż Obrony (Estonia); dr hab. Krzysztof Drabik, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach; dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach; dr hab. Tadeusz Gawin, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Andrzej Glen, Uniwersytet w Siedlcach; dr hab. Maria Gołębiewska, prof. ucz., Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; prof. dr hab. Vladimiras Gražulis, Uniwersytet Michała Römera (Litwa); dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach; prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, Uniwersytet w Siedlcach; prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, Uniwersytet w Siedlcach; prof. dr hab. Wiktor Kirienko, Homelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P. O. Suchowo (Białoruś); prof. dr hab. Michał Klimecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mariusz Kubiak, prof. ucz., Uniwersytet w Siedlcach; prof. dr hab. Žolt Lazar, Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia); prof. dr hab. Michael J. Mikoś, University of Wisconsin-Milwaukee (USA); prof. dr hab. Andrzej Sadowski, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr Igor N. Sharukho, Europejski Uniwersytet Humanistyczny (Litwa); prof. dr hab. Władimir Snapkowski, Białoruski Uniwersytet Państwowy (Białoruś); prof. dr hab. Liudmyla Sokurianska, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina (Ukraina); prof. dr hab. Fedor Szandor, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy (Ukraina); dr hab. Natalia Stagl Škaro, prof. ucz., Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja); prof. dr hab. Anna Uryadova, Historyczno-Polityczne Centrum Analityczne im. Z. Sepucha (Armenia); prof. dr hab. Vladislavs Volkovs, Bałtycka Akademia Międzynarodowa (Łotwa); prof. dr hab. Nina Witoszek, Uniwersytet w Oslo (Norwegia); prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Jacek Wódz, Akademia WSB; prof. dr hab. Paul Zawadzki, Uniwersytet Pantheon-Sorbonne (Francja); prof. dr hab. Jacek Zieliński, Uniwersytet w Siedlcach; dr hab. Cezary Żołędowski, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski