Kontakt

DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
doctrina@uph.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Marlena Drygiel-Bielińska, Ph. D.
Uniwersytet w Siedlcach

Wsparcie techniczne

Piotr Świtalski, Ph. D.