Grooming – zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci

Autor

  • Wioletta Wróbel-Delegacz

Słowa kluczowe:

grooming, pedofilia, bezpieczeństwo, dzieci w sieci, cyberprzestrzeń

Abstrakt

Cyberprzestrzeń jako iluzja wygenerowana przez oprogramowanie, przestrzeń  otwartego komunikowania się, jest atrakcyjna dla dzieci poszukujących zainteresowania, przyjaciół, poczucia własnej wartości. W świecie wirtualnym pojawiają się realni sprawcy, dążący do wykorzystania małoletnich dla swoich celów. Poszukujące zainteresowania dziecko staje się cyberofiarą. Celem artykułu jest ukazanie problemu, jaki stanowi obecnie grooming, oraz zwrócenie uwagi rodziców i wszystkich osób dorosłych pracujących z małoletnimi na jego wagę i ich rolę w niwelowaniu tego zjawiska. Nieświadomi zagrożenia dorośli, przebywający obok młodych obywateli, przekonani o ich bezpieczeństwie, a często też dumni z ich aktywności komputerowej nie zauważają, kiedy dziecko staje się ofiarą internetowej pedofilii. Dane statystyczne Komendy Głównej Policji wskazują, że tego typu przestępstw jest z każdym rokiem coraz więcej. Postęp technologii, anonimowość w świecie wirtualnym i brak świadomości oraz kontroli rodzicielskiej mogą wpływać na to, że to negatywne, zagrażające bezpieczeństwu dzieci zjawisko będzie coraz większym problemem. Jednostka ludzka w dzisiejszym społeczeństwie nie może prawidłowo funkcjonować bez istnienia w sieci. Światy wirtualny i realny istnieją obok siebie i są ze sobą połączone. Dlatego ważne jest, aby edukować społeczeństwo i tworzyć świadomych szans, ale i zagrożeń obywateli. Autorka stawia tezę, iż grooming stanowi poważne zagrożenie dla małoletnich, któremu przeciwdziałać może tylko świadomy wagi problemu dorosły. Ponadto w artykule zwrócona została uwaga na potrzebę edukacji dzieci pod kątem zagrożeń komunikowania się w sieci.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-05

Jak cytować

Wróbel-Delegacz, W. (2020). Grooming – zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 15(15), 329–350. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1639