Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej

Autor

  • Marian Kopczewski Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  • Paweł Szmitkowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Słowa kluczowe:

port morski, zagrożenia, terroryzm, zwalczanie

Abstrakt

Działania terrorystyczne w obszarach morskich charakteryzują się dużą swobodą wyboru celu, użyciem różnorodnych środków rażenia jak i możliwością łatwego, skrytego przedostania się w rejon działań. Taka sytuacja wymaga zespolenia działań wszystkich służb, wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania i likwidacji skutków ataku. W dobie przepływu na olbrzymią skalę towarów, inaczej trzeba spojrzeć też na bezpieczeństwo przesyłek w tym szczególnie kontenerowych. Wysoka anonimowość tych transportów powoduje, że mogą one zostać wykorzystane przez terrorystów do przesyłania substancji trujących, ładunków wybuchowych, czy śmieci radioaktywnych. Dzięki ustawieniu odpowiednich urządzeń programujących, eksplozja kontenera może nastąpić wiele tysięcy kilometrów od miejsca nadania (np. w porcie w Gdyni). Uwolnienie materiałów znajdujących się w kontenerach może doprowadzić do skażenia środowiska naturalnego na ogromną skalę i wywołać panikę wśród ludności cywilnej. Celem opracowania jest wykazanie ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić w tym rejonie jak również określenie możliwych form przeciwdziałania aktom przemocy tego rodzaju

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-05

Jak cytować

Kopczewski, M., & Szmitkowski, P. (2020). Analiza możliwości przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w rejonie Zatoki Gdańskiej. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 15(15), 117–138. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1627