Nowe instrumenty współczesnych operacji pozainformacyjnych

Autor

  • Beata Gałek

Słowa kluczowe:

wywiad, operacje pozainformacyjne, media społecznościowe

Abstrakt

Wraz z profesjonalizacją służb wywiadowczych decydenci polityczni zyskali potężne instrumentarium umożliwiające uprawianie aktywnej polityki międzynarodowej. W warunkach szczególnego splotu globalizacji i rewolucji informacyjnej powstała rzeczywistość stwarzająca nowe okoliczności dla konstruowania wielopoziomowych strategii wpływania na kierunki i dynamikę procesów społecznych oraz politycznych. Strategii, w których operacje pozainformacyjne służb wywiadowczych mają istotne znaczenie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-05

Jak cytować

Gałek, B. (2020). Nowe instrumenty współczesnych operacji pozainformacyjnych. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 15(15). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1623