Cyfrowy astroturfing jako instrument kreowania procesów politycznych. Zarys problematyki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.10

Słowa kluczowe:

astroturfing, internet, media społecznościowe, boty

Abstrakt

Celem artykułu jest wprowadzenie w problematykę zjawiska cyfrowego astroturfingu, w kontekście kreowania procesów politycznych we współczesnych państwach. O ile astroturfing w tradycyjnych mediach doczekał się wielu opracowań, to astroturfing cyfrowy nie był intensywnie badany. W centrum zainteresowania jest definicja, kluczowe atrybuty, identyfikacja form i wskazanie na uczestników z jednej strony -  sponsorujących i z drugiej  realizujących operacje informacyjne, które mają na celu wpływanie na procesy społeczne i polityczne. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie o możliwe konsekwencje sztucznego inspirowania zjawisk politycznych przez ośrodki decyzyjne w aspekcie polityki wewnętrznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. W tym celu odwołuje się do wybranych przypadków i wskazuje na wspólne cechy i możliwe kombinacje stosowanych narzędzi. Podejmowanie rozważania mają charakter przeglądu literatury i stanowią próbę odpowiedzi na niedostatek akademickich badań dotyczących astroturfingu w internecie, a także przyczynek do dalszych badań.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-22 — zaktualizowane 2023-01-27

Wersje

Jak cytować

Gałek, B. (2023). Cyfrowy astroturfing jako instrument kreowania procesów politycznych. Zarys problematyki. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 19(19). https://doi.org/10.34739/doc.2022.19.10 (Original work published 22 grudzień 2022)