O bezpieczeństwie człowieka w kontekście ekonomosfery bezpieczeństwa

Autor

  • Stanisław Jarmoszko

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo ekonomiczne, ekonosfera bezpieczeństwa, antroposfera bezpieczeństwa

Abstrakt

W nawiązaniu do bezpieczeństwa ekonomicznego przedstawione tu zostało zjawisko ekonomosfery bezpieczeństwa. To znacząca składowa antroposfery bezpieczeństwa, której istotą jest zastosowanie instrumentów ekonomicznych do kreowania różnych kategorii bezpieczeństwa ludzi (w tym również bezpieczeństwa ekonomicznego), a także inne ekonomiczne uwarunkowania i wyznaczniki bezpieczeństwa. Każde bezpieczeństwo kosztuje, i z tego względu ekonomosfera bezpieczeństwa wymaga niezbędnego odzwierciedlenia w świadomości społecznej – zrozumienia, rozwijania i efektywnej aplikacji. Artykuł przybliża takie zagadnienia, jak finansowe podstawy bezpieczeństwa, rezerwy państwowe (gospodarcze i mobilizacyjne), infrastruktura bezpieczeństwa, ekonomika bezpieczeństwa itp. Lansuje przy tym tezę, iż o skuteczności i sile antroposfery bezpieczeństwa (jako całokształtu ludzkich mechanizmów ochronnych i obronnych), zarówno w skali globalnej, lokalnej czy tylko personalnej, decydują ekonomiczne (żywnościowe, energetyczne, materiałowe, finansowe itp.) możliwości podmiotu, w zakresie zaspokajania potrzeb, zwłaszcza najbardziej istotnych, żywotnych.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2020-04-05

Jak cytować

Jarmoszko, S. (2020). O bezpieczeństwie człowieka w kontekście ekonomosfery bezpieczeństwa. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, 15(15), 97–116. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1626