Vol. 28 No. 101 (2014): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie

Okładka czasopisma
Published: 2022-12-09

Artykuły