Uczeń zdolny w kulturze szkoły

Autor

  • Ewa Jówko

Słowa kluczowe:

uczeń zdolny, kultura szkoły

Abstrakt

Tematem artykułu jest problematyka dotycząca ucznia szczególnie uzdolnionego i jego funkcjonowania w kulturze szkoły. Autorka ukazuje występujące trudności edukacyjne uczniów zdolnych w kontekście trzech podstawowych aspektów kultury szkoły: kultury organizacyjnej, relacji interpersonalnych oraz kultury osobowej i osobistej uczniów i nauczycieli.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dyrda B., 2000, Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie
szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia, Impuls, Kraków.
Jówko E., 2009, Kultura szkoły. Raport z badań, (w:) Denek K., Koszyc T.,
Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra, Wrocław.
Jówko E., 2014, Russian Scientific Journal, 1(39), ISSN 1995-4417, Russia.
Limont W., 2005, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować,
GWP, Gdańsk.
Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D., 2012, Zdolni w szkole, czyli
o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, ORE,
Warszawa.
Olechowska A., 2016, Specjalne potrzeby edukacyjne, PWN, Warszawa.
Partyka M., 1999, Zdolni, utalentowani, twórczy, Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa.
Poleszak W., Porzak R., Kata G., Kopik A., 2014, Diagnoza i wspomaganie
w rozwoju dzieci uzdolnionych, ORE, Warszawa.
Poleszak W., 2015, /https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/
specyfika-wsparcia-ucznia-zdolnego/attachment/2190.
Rezulli J.S., 1986, The Three – ring conception of giftednees: A developmental
model for creative productivity, (w:) R.J. Sternberg, J.E. Davidson
(ed.), Conception of Giftednees, London, New York, Cambridge
University Press.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-26

Jak cytować

Jówko, E. (2019). Uczeń zdolny w kulturze szkoły. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 225–234. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1168

Inne teksty tego samego autora