PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE. INNOWACJA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.06

Słowa kluczowe:

projektowanie uniwersalne, dostępność, kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie

Abstrakt

Artykuł przedstawia innowacyjny model podnoszenia kompetencji w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Koncepcja jest realizowana w ramach projektu „Doświadcz tego sam”, współfinansowanego przez Unię Europejską.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Björk E. (2012), Universal Design or Modular-Based Design Solutions – A Society Concern, [w:] F.A. Cheein (ed.), Assistive Technologies, InTech, Rijeka, pp. 121-141, online: http://www.intechopen.com/books/assistive-technologies/universal-design-or-modular-based-design-solutions, data dostępu: 10.07.2022.

Brzezińska A.I., Kaczan R., Smoczyńska K. (red.) (2010), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Eikhaug O. et al. (2018), Innovating with people. Inclusive design and architecture, Design and Architecture Norway, Oslo.

Gawron G. (2015), Universal design – projektowanie uniwersalne jako idea w dążeniu do osiągania partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych, „Roczniki Nauk Społecznych”, t. 7(43), nr 1, s. 125-144.

Ginnerup S. (2009), Achieving Full Participation through Universal Design, Council of Europe, Strasbourg, http://www.coe.int/t/dg3/disability/source/Universal_design.pdf, data dostępu: 10.07.2022.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2019, poz. 1696.

Program Dostępność Plus – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl), https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/, data dostępu: 23.07.2022.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 25 października 2012 r., poz. 1169.

Projekt „Doświadcz tego sam”, zapisany w SL 2015 z numerem wniosku POWR.03. 05.00-00-PU14/19.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Jówko, E. (2022). PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE. INNOWACJA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.06

Inne teksty tego samego autora