Recenzja książki Włączanie społeczne w placówce specjalnej, autor Leszek Ploch, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

Autor

  • Ewa Jówko

Słowa kluczowe:

inkluzja, włączanie społeczne, placówka specjalna, niepełnosprawność intelektualna

Abstrakt

Opracowanie zawiera recenzję książki autorstwa Leszka Plocha pt. Włączanie społeczne w placówce specjalnej. Książka jest dedykowana przyszłym i obecnym pedagogom, terapeutom, studentom pedagogiki oraz rodzicom. Autor książki na podstawie
długoletnich doświadczeń, a także prowadzonych badań przedstawia strategię i model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

brak

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Jówko, E. (2021). Recenzja książki Włączanie społeczne w placówce specjalnej, autor Leszek Ploch, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 14(14(7), 229–233. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2453

Inne teksty tego samego autora