Kształcenie osób niepełnosprawnych w Holandii

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

Słowa kluczowe:

edukacja włączająca, Holandia, kształcenie osób niepełnosprawnych

Abstrakt

W prezentowanym artykule zamieszczone zostały informacje na temat kształcenia osób niepełnosprawnych w Holandii. Zgodnie z polityką oświatową tego kraju, istnieją dwie ścieżki pracy z uczniem niepełnosprawnym. Nauczanie dziecka w szkole specjalnej stosowane jest w przypadkach koniecznych, natomiast zawsze, kiedy jest to możliwe, powinno odbywać się w szkole z rówieśnikami pełnosprawnymi. Początki kształcenia specjalnego w Holandii sięgają XVII wieku.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

1. A.K., Problem – konsultacja – interwencja. Reagowanie na nieskuteczność opieki nad osobami upośledzonymi umysłowo z zachowaniami problemowymi – model holenderski. Cz. I, [w:] „Wspólne Tematy”, nr 7-8/2012.
2. Bujanowska A., Rozwój szkolnictwa specjalnego w Holandii, [w:] „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” Tom XX, wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
3. Firkowska-Mankiewicz A., Integracja szkolna dzieci niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej w latach 1992-1997,„Edukacja Włączająca” - http://www.fio.interklasa.pl/ew/int.htm
4. Jakimowska K., Snoezelen – Snoezelen?, [w:] „Rewalidacja. Czasopismo dla nauczycieli i terapeutów”, Zeszyt nr 1(27)/2010.
5. Jansen N., Życie osób niepełnosprawnych w Holandii, [w:] „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” nr 2/ 2013.
6. Najmiec A., Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w państwach Unii Europejskiej, wyd. CIOP PIB, Warszawa 2007.
7. Niepełnosprawni uczniowie na świecie, [w:] „Dyrektor Szkoły”, nr 1 - styczeń 2004.
8. Pacyńska H., System pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w Doetincheim – Holandia, [w:] „Szkoła Specjalna” nr 1/1996.
9. Przybylski S., Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w systemie integracyjnym na terenie Holandii, [w:] Indywidualne kształcenie niewidomych i słabowidzących dzieci. Możliwości i ograniczenia, G. Walczak (red.), Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1994.
10. Tomaszewska A., Holenderski system edukacji i rehabilitacji osób słabowidzących i niewidomych, [w:] „Szkoła Specjalna” nr 1/2002, s. 50-51.
11. Wawrzynkowska K., Holandia i Polska – nierówne szanse edukacyjne? Analiza systemów kształcenia specjalnego, [w:] Nierówność szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian, [w:] red. nauk. W. Żłobicki, B. Maj, Wyd. Impuls, Kraków 2012.
12. Zamkowska A., Systemy kształcenia integracyjnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2005. http://www.zespoldowna.info/edukacja-osob-niepelnosprawnych-w-unii-europejskiej.htm

Pobrania

Opublikowane

2021-07-09

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. (2021). Kształcenie osób niepełnosprawnych w Holandii. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 13(13(6), 89–98. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/2463