Kształcenie osób niepełnosprawnych we Włoszech

Autor

  • Katarzyna Marciniak-Paprocka

Słowa kluczowe:

disability, education, integration Italy

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie integracyjnego modelu kształcenia osób niepełnosprawnych we Włoszech. Jest on określany mianem pełnej integracji. Podejmowane przez włoski rząd działania zostały uregulowane w ustawie nr 517. Centrum szkoły i kształcenia jest każdy uczeń, bez względu na posiadane przez niego umiejętności. Można z całą pewnością stwierdzić, że model pełnej integracji realizowany we Włoszech jest bardzo bliski włączeniu społecznemu – włączeniu dzieci niepełnosprawnych w edukację masową.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apanel D., Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach
1989-2012, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Bogdańska A., Standardy wymagań we włoskiej szkole, „Język Polski w Liceum”,
nr 2 2012/2013.
Grącka J., Jak to robią we Włoszech, „Gazeta Szkolna. Nauczyciele. Edukacja.
Reforma”, nr 12(20) 2000.
http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/wlochy.pdf
Jacewicz A., Edukacja przedszkolna w północnych Włoszech, „Wychowanie
w przedszkolu. Czasopismo dla nauczycieli” nr 1/2010.
Jagielska M., Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Reforma szkolna we Włoszech,
„Nowa Edukacja Zawodowa”, nr 5-6(7-8)/2001.
Jurga L., Uczeń niepełnosprawny i kształcenie nauczycieli w zakresie specjalnych
potrzeb edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej,
„Dyrektor Szkoły”, nr 5/2004.
Nocera S., Cotton G., Handicappati gravi e grsimi. E possible nelle scuole per
tutti, Padova 2002.
Parczewska T., Kształcenie nauczycieli we Włoszech, „Życie Szkoły”,
nr 9/2010.
Sawicka-Wilgusiak S., Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej, „Nowa
Szkoła”, nr 8/2011.
Sawicka-Wilgusiak S., Reforma szkolnictwa we Włoszech, „Ruch Pedagogiczny”
nr 1-2/2002.
Sowińska A., Włoskie rozwiązania edukacyjne, czyli rozważania dyrektora
szkoły, „Dyrektor Szkoły”, nr 5/2011.
Szumski G., Przemiany systemu kształcenia osób niepełnosprawnych we
Włoszech, [w:] Wyczesany J., Gajdzica Z., (red.) Edukacja i wsparcie
społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
Wyczesany J., Dyduch E., Uwarunkowania procesów integracyjnych we
Włoszech, [w:] Wyczesany J., Gajdzica Z., (red.) Edukacja i wsparcie
społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich,
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-24

Jak cytować

Marciniak-Paprocka, K. (2019). Kształcenie osób niepełnosprawnych we Włoszech. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, 16(16(9), 119–129. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/studentniepelnosprawny/article/view/1159