Vol. 23 No. 96 (2013): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie

Okładka czasopisma
Published: 2022-03-22

Artykuły