Vol. 26 No. 99 (2013): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie

Okładka czasopisma
Published: 2022-12-09

Artykuły