Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy

Wykluczenie społeczne coraz częściej postrzegane jest jako normalny element życia społecznego. Niektórzy twierdzą nawet, że osoby wykluczone są sobie wręcz „same winne”, że znalazły się w takiej sytuacji. Współczesny świat nastawiony jest na sukces, współczesny człowiek najchętniej chciałby być piękny, młody i zdrowy od początku do końca swojego życia, przy okazji nie zastanawiając się nad tym końcem. Takie podejście kreowane jest w mediach, ale także kształtowane w wychowaniu. Coraz częściej bowiem jesteśmy przekonywani, że kiedy będziemy starzy, chorzy i niepełnosprawni, powinniśmy się znaleźć w pięknych, starannie wyizolowanych od społeczeństwa miejscach. Chociaż w wielu wypadkach wiemy, jak należy zareagować na pytanie o miejsce osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i poprawnie potrafimy odpowiedzieć zgodnie z oczekiwaniami, to jednak w głębi duszy zastanawiamy się, czy na pewno włączenie społeczne to dobry kierunek, czy na pewno aż tyle środków i sił należy przeznaczać na ten cel. Są przecież autorzy, którzy w swoich pracach negują sens i potrzebę zajmowania się zagadnieniami włączenia społecznego. O jaką postawę i o jakie podejście do osób zagrożonych wykluczeniem chcemy walczyć, wskazują teksty zawarte w najnowszym numerze czasopisma „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, który oddajemy dziś do Państwa rąk. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na artykuł prof. Elżbiety Gaweł-Luty „Między ekskluzją a inkluzją. Społeczna przestrzeń seniorów”, a także Magdaleny Podniesińskiej „Wykluczeni z życia”. Polecam również tekst Doroty Ryżanowskiej „Tożsamość narracyjna młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością fizyczną”. Zachęcam także do lektury przygotowanego przez dr Katarzynę
Marciniak-Paprocką raportu z badań pilotażowych, w których przedstawione są opinie rodziców dzieci pełnosprawnych na temat edukacji włączającej. Polecamy również artykuły poświęcone dogo- i felinoterapii.
Szczególnie zapraszamy do lektury artykułów, które obejmują problematykę włączenia studentów niepełnosprawnych również w aspekcie międzynarodowym autorstwa prof. Inny Fedotenko i Svetlany Pazukhiny oraz prof. Eleny Asmakovets i prof. Sławomira Kozieja.

Bardzo dziękujemy wszystkim autorom współpracującym z naszym redakcją i zapraszamy do publikowania w czasopiśmie „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy” www.studentniepelnosprawny.uph.edu.pl.
Ponadto pragniemy zaprosić już dziś na jubileuszowy, V Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej, który odbędzie się w kwietniu 2018 r.
Zapraszamy wszystkich teoretyków i praktyków do nadsyłania materiałów i czynnego udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu naukowym. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronie www.kis.uph.edu.pl.

Pełny numer
SN2017. PDF