De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Czasopismo naukowe De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005) powstało w 2015 r. w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ukazuje się w wersji elektronicznej, jako półrocznik. Wszystkie teksty są publikowane w wolnym dostępie. Czasopismo jest indeksowane w bazach danych, w tym w ERIH Plus, jednej z największych baz referencyjnych w Europie.

Zbigniew Ciekanowski, Henryk Wyrębek
8-21
Współczesne technologie informatyczne - szanse i zagrożenia
Plik PDF (Język Polski)
Antanas Makštutis, Laura Makštutytė
22-38
The optimization of human resources: trends of national security
Plik PDF (Język Polski)
Aleksandr Zakharov
39-47
Влияние миграционных процессов на природоохранную деятельность
Plik PDF (Język Polski)
Sergey Novikov, Aleksiej Pulik
48-57
К вопросу об участии граждан в охране общественного порядка от преступлений совершаемых мигрантами
Plik PDF (Język Polski)
Mariusz Bąk
58-71
Cechy psa-kandydata do służy w Policji w kategorii pies patrolowo-tropiący
Plik PDF (Język Polski)
Paulina Brejdak
72-84
Bezpieczeństwo podatników w świetle określoności prawa
Plik PDF (Język Polski)
Danuta Kalinowska
85-93
Edukacja prewencyjna z wykorzystaniem elementów arteterapii realizowana przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie
Plik PDF (Język Polski)
Agata Krzemińska
96-112
System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej
Plik PDF (Język Polski)
Helena Liśniewska
113-121
Odzyskiwanie izolowanego personelu - nowy kierunek w Siłach Zbrojnych RP?
Plik PDF (Język Polski)
Daniel Smaga, Marcin Mazurek
122-133
Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu
Plik PDF (Język Polski)
Marta Stempień
134-144
Dzihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze
Plik PDF (Język Polski)
Marcin Wierzbicki
145-157
Miejsce Policji w życiu społecznym
Plik PDF (Język Polski)
Timur Andrievsky
158-166
Гибридная война: сущность и базовые стратегии
Plik PDF (Język Polski)
Joanna Zych
167-185
Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej
Plik PDF (Język Polski)