Влияние миграционных процессов на природоохранную деятельность

Autor

  • Aleksandr Zakharov Tambоvskiĭ gоsudarstvennyĭ universitet im. G.R. Derzhavina

Słowa kluczowe:

migracja, ekologia, środowisko naturalne, globalizacja, ochrona środowiska

Abstrakt

Autor w artykule rozpatruje kwestie wzajemnego powiązania procesów migracyjnych i sytuacji ekologicznej, która stanowi jeden z czynników, wpływających na przemieszczanie się ludzi. Prezentowana jest charakterystyka naturalnych i antropogenicznych form oddziaływania na przyrodę, bezpośrednio wpływających na podjęcie określonych decyzji politycznych na poziomie państwowym, które prowadzą do nasilenia się strumieni migracji. Autor wychodzi z założenia, że w epoce globalizacji społeczeństwo światowe zaczyna oddziaływać na środowisko naturalne, na zwiększanie się poziomu jego jakości, co oznacza, że kanały migracyjne przestają być sprawą dwustronnych relacji pomiędzy parą państw, a przyjmują wymiar problemu ogólnoludzkiego, rozwiązanie którego leży w domenie uregulowania form wpływu na środowisko naturalne.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Pobrania

Opublikowane

2017-05-31

Jak cytować

Zakharov, A. (2017). Влияние миграционных процессов на природоохранную деятельность. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 3(1), 39–47. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/202