„STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY”. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.01

Słowa kluczowe:

czasopismo, edukacja inkluzyjna, inkluzja społeczna

Abstrakt

Czasopismo „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy” powstało w 1997 r. Od początku swojego istnienia jest ono platformą wymiany myśli dla badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Odgrywa również istotną rolę we wschodniej Polsce, dając nauczycielom możliwość prezentacji osiągnięć w zakresie edukacji włączającej i tym samym przyczyniając się do ich rozwoju oraz samokształcenia. Czasopismo, propagując ideę włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wobec osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, oraz wobec zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Daniluk A. (1997), Integracja dzieci niesłyszących w warunkach szkoły masowej w zakresie nauczania początkowego, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 1, s. 48.

Jaroń J. (2000), Etyka osób niepełnosprawnych, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 4, s. 43.

Krause A. (2000), Integracja osób niepełnosprawnych w obliczu ponowoczesności – szanse i zagrożenia, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 4, s. 83.

Maciejewska A. (1997), Rehabilitacja: zakres terapii logopedycznej, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 1, s. 55.

Pytka L. (2000), Integracja w ujęciu interdyscyplinowym, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 4, s. 11.

Pytka L. (1997), Norma i patologia a tor ludzkiego cierpienia – refleksja wprowadzająca, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 1, s. 10.

Sobczak S. (2005), Niepełnosprawność integrująca sprawności, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 5, s. 15.

Sowa J. (2000), Relacje interpersonalne podmiotów współuczestniczących w procesie integracji, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 4, s. 33.

Stępnik-Świątek B. (1997), Program kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 1, s. 27.

„Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, oficjalna witryna czasopisma, https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/studentniepelnosprawny/about, dostęp: 11.10.2022.

Szczerba L. (2000), Droga do integracji, „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozpra-wy”, nr 3, s. 55.

Zacharuk T. (1997), Uwagi o kształceniu integracyjnym, „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, nr 1.

Zacharuk T. (red.) (2004), „Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy”, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-01

Jak cytować

Zacharuk, T. (2022). „STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY. SZKICE I ROZPRAWY”. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ W PERSPEKTYWIE 25 LAT. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, (22(15). https://doi.org/10.34739/sn.2022.22.01