O czasopiśmie

Czasopismo"Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" wydawane od 1997 roku podejmuje szeroko pojętą problematykę edukacji włączającej na wszystkich poziomach edukacji. Zawiera opracowania podnoszące teoretyczne problemy edukacji integracyjnej i inkluzyjnej oraz zawiera praktyczne uwagi dotyczące kształcenia integracyjnego i inkluzyjnego. Autorzy materiałów publikowanych w czasopiśmie wskazują wielość torów dochodzenia do integracji społecznej, uzyskiwania spoistości społecznej i solidarności międzyludzkiej na różnych poziomach. "Student niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów.

"Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" jest także miejscem prezentowania doświadczeń w zakresie edukacji włączającej w Europie i na świecie. Stałą część publikacji stanowią także praktyczne rozwiązania metodyczne i scenariusze zajęć integracyjnych, opracowane i prezentowane przez praktyków: nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Prezentowane treści mają na celu tworzenie środowiska włączającego i rozwijanie świadomości społecznej, zmianę myślenia o ludziach z niepełnosprawnością, o ich miejscu i roli w społeczeństwie.

Czasopismo "Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy" skierowane jest do naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą edukacją włączającą na wszystkich poziomach edukacji. Odbiorcami czasopisma są nauczyciele i studenci, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, pracownicy socjalni oraz osoby pracujące na co dzień z osobami z niepełnosprawnością.

ISSN: 1689‐6416

PUNKTACJA: 20 pkt

INDEKSOWANIE: ERIH Plus, Biblioteka Nauki, CEON, CEJSH, Index Copernicus, Baza Wiedzy UPH

LICENCJA: Creative Commons - Użycie niekomercyjne 4.0 Polska

CZĘSTOTLIWOŚĆ PUBLIKACJI: rocznik

WYDAWCA: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydawnictwo Naukowe UPH, ul. Żytnia 17/19, DS. 5, 08-110 Siedlce, wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl